KEMIALLISET LANNOITTEET

KEMIALLISET LANNOITTEET

Kemialliset lannoitteet ovat yksirakeisia moniravinnelannoitteita, joissa kaikki ravinteet ovat samassa rakeessa. Kemiallisten lannoitteiden raekoko on 2-5 mm, eli hieman isompi kuin hybridilannoitteissa. Myös kemiallisia lannoitteita sekoitetaan keskenään. Ammoniumnitraatin puuttuessa ei voida kuitenkaan puhua ns. hybridilannoitteesta.

Kemiallisen lannoitteen suurimmat käyttöhaasteet liittyvät rakeiden liukoisuuteen, sekä itse ravinteiden liukoisuusasteisiin.

Suuri ja kova rae on huolettomampi käsitellä ja varastoida, mutta liukoisuus peltoon on huomattavasti heikompaa. Tästä ominaisuudesta saattaa aiheutua ongelmia eritoten kuivissa olosuhteissa. Myös vesiliukoisen fosfori osuus kokonaisfosforista voi muodostua haastavaksi. Esimerkiksi Agro Starttifosforin vesiliukoisuus on 95% kokonaisfosforista, kun kemiallisissa moniravinnevalmisteissa se vaihtelee 50-80%.

Cemagron kemialliset lannoitteet ovat lähempänä hybridin hyviä käyttöominaisuuksia. Kemiallisten lannoitteidemme raekoko on 2-5 mm, eli vain hieman isompi kuin hybridilannoitteissamme. Hyvän käytettävyyden lisäksi rakenne on erinomainen liukenevuuden kannalta.

Vesiliukoisen fosforin osuus kokonaisfosforista korostuu kasvun alkuvaiheessa, kun maa on vielä kylmää ja käytettävissä on lähinnä lannoitteesta saatava vesiliukoinen fosfori. Riittävä käyttömäärä huomioiden, kasvi saa Cemagron kemiallisesta lannoitteesta riittävästi myös vesiliukoista fosforia. Tämä perustuu oikeaan raekokoon, nopeaan liukenevuuteen, sekä monia kemiallisia lannoitteita suurempaan vesiliukoisen fosforin määrään.

kemiallinen.jpg