KEMIALLISET LANNOITTEET

KEMIALLISET LANNOITTEET

Kemialliset lannoitteet ovat yksirakeisia moniravinnelannoitteita, joissa kaikki ravinteet ovat samassa rakeessa. Kemiallisten lannoitteiden raekoko on 2-5 mm, eli hieman isompi kuin hybridilannoitteissa. Myös kemiallisia lannoitteita sekoitetaan keskenään. Ammoniumnitraatin puuttuessa ei voida kuitenkaan puhua ns. hybridilannoitteesta.

Kemiallisen lannoitteen suurimmat käyttöhaasteet liittyvät rakeiden liukoisuuteen, sekä itse ravinteiden liukoisuusasteisiin.

Suuri ja kova rae on huolettomampi käsitellä ja varastoida, mutta liukoisuus peltoon on huomattavasti heikompaa. Tästä ominaisuudesta saattaa aiheutua ongelmia eritoten kuivissa olosuhteissa. Myös vesiliukoisen fosfori osuus kokonaisfosforista voi muodostua haastavaksi. Esimerkiksi Agro Starttifosforin vesiliukoisuus on 95% kokonaisfosforista, kun kemiallisissa moniravinnevalmisteissa se vaihtelee 50-80%.

Cemagron kemialliset lannoitteet ovat lähempänä hybridin hyviä käyttöominaisuuksia. Raekoko on hieman isompi kuin hybridilannoitteissamme, mutta rakenne on muutoin erinomainen käytön ja liukenevuuden kannalta. Hyvin liukenevan lannoitteen käyttäminen korostuu meillä Suomessa, lyhyen kasvukauden oloissa, missä kasvit tarvitsevat ravinteet nopeassa rytmissä kiivaaseen kasvuunsa.

Vesiliukoisen fosforin osuus kokonaisfosforista korostuu kasvun alkuvaiheessa, kun maa on vielä kylmää ja käytettävissä on lähinnä lannoitteesta saatava vesiliukoinen fosfori. Riittävä käyttömäärä huomioiden, kasvi saa Cemagron kemiallisesta lannoitteesta riittävästi myös vesiliukoista fosforia. Tämä perustuu oikeaan raekokoon, nopeaan liukenevuuteen, sekä monia kemiallisia lannoitteita suurempaan vesiliukoisen fosforin määrään.

Typpilannoitteiden liukenevuudessa on myös huimia eroja, jopa niin suuria, että osa niistä tarvitsee tuekseen huuhtelevan sateen. Erinomaiset liukenevuus ominaisuudet korostuvat CAN typpilannoitteissamme pintalevityksen yhteydessä. Cemagron lannoitteella menestyt.

Useimmat lannoitteemme (myös CAN) on lisäksi saatavilla erittäin suositulla hivenpaketilla (+Mn+Zn+Se). Esimerkiksi Mangaanin puutoksessa, tarve on suurimmillaan aivan kasvun alussa, jo ennen ruiskutuksia.

Kemiallinen lannoite - Cemagro