PrevNext

KONSTGÖDSELMEDEL

KONST GÖDSELMEDEL

Konstgödselmedel är multinäringsgödselmedel där alla näringsämnen ingår i ett och samma korn. Kornstorleken i våra konstgödselmedel är 2–5 mm, dvs. något större än i hybridgödselmedel. Även konstgödselmedel blandas med varandra. Konstgödselmedel kan emellertid inte kallas hybridgödselmedel, eftersom de inte innehåller ammoniumnitrat.

De största utmaningarna med användningen av konstgödselmedel förknippas med kornens löslighet i marken samt lösningsgraden av själva näringsämnena.

De större och hårda kornen är lättare att hantera och lagra, men de har en betydligt sämre löslighet i marken än mindre korn. Denna egenskap kan medföra problem särskilt under torra förhållanden. Även koncentrationen av vattenlöslig fosfor av totalfosfor kan vara problematisk. Vattenlösligheten av t.ex. Agro Starttifosfori är 95 % av totalfosfor, medan vattenlösligheten av kemiska multinäringsgödselmedel varierar mellan 50 och 80 %.

Cemagros konstgödselmedel är till sina användningsegenskaper nära hybridgödselmedel. Kornstorleken i våra konstgödselmedel är 2–5 mm, dvs. endast något större än i våra hybridgödselmedel. Utöver den goda användbarheten har kornstrukturen även en utmärkt löslighet.

Koncentrationen av vattenlöslig fosfor i totalfosfor betonas i början av tillväxten då marken fortfarande är kall och växten främst tar upp vattenlöslig fosfor av gödselmedlet. Med tillräcklig mängd av gödselmedel får växten tillräckligt av vattenlöslig fosfor av Cemagros konstgödselmedel tack vare den rätta kornstorleken, den snabba lösligheten i marken samt den högre koncentrationen av vattenlöslig fosfor jämfört med flera andra konstgödselmedel.

Kemiallinen lannoite - Cemagro