PrevNext

CEMAGRO

CEMAGRO

Cemagro Ab, grundat 2008, är det enda gödselföretaget som är helt och hållet finskägt. Utöver traditionella konstgödselmedel för åkermark marknadsför bolaget även hybridgödselmedel samt skräddarsydda gödselmedel för specialväxter. Sortimentet kompletteras av produktfamiljen Gardenia för potatis och trädgård, ekologiska gödselmedel samt bladgödslingsprodukter. Produkterna säljs i hela Finland via ett omfattande nätverk av återförsäljare.

PRODUKTER
I företagets produktsortiment finns gödselalternativ såväl för spannmål och gräs som för klorkänsliga växter som potatis. Merparten av produkterna är oorganiska blandningar, men produktsortimentet har utvidgats med ett ekologiskt gödsel, och målet är att föra ut fler innovativa ekologiska alternativ på marknaden. Utöver gödselmedel innehåller vårt sortiment även vägsalt.

I vårt produktsortiment finns ett brett urval av produkter med olika näringsinnehåll samt blandningar som har tillverkats på olika sätt. I Cemagros sortiment finns utöver konstgödsel, där alla näringsämnen ingår i ett och samma korn, även hybridgödselmedel som består av två olika typer av korn. Det ena kornet innehåller sammansatta näringsämnen och det andra kornet tilläggskväve. Dessa så kallade hybridgödselmedel har under årens lopp vunnit skördetävlingar och prisats särskilt bl.a. för den exceptionellt effektiva lösligheten i marken. Hybridgödselmedel har även en högre koncentration av vattenlösligt fosfor.

För närvarande sker tillverkningen av Cemagros produkter i Muuga och Kopli i Tallinn, men produktionen av de gödselmedel som marknadsförs i Finland kommer att flyttas till Finland under 2020. För närvarande finns företagets lager i Kaskö och Tolkis i Borgå. När produktionen har flyttats till Finland kommer huvudlagret att finnas i Niirala i Tohmajärvi. Råvarorna anskaffas i huvudsak från Ryssland.

PERSONAL
Cemagro har fyra anställda. Vd Juhani Muhonen ansvarar för ledningen av företagets operativa verksamhet, produktutvecklingen och inköpen. Markku Muhonen ansvarar för planeringen av frakt, logistiken i Finland och för försäljningen tillsammans med Jukka Muhonen. Marjukka Saarinen (f. Muhonen) ansvarar för ekonomin och marknadsföringen. Företagets kontor finns i Lojo i Finland.

VISION, VÄRDERINGAR OCH MISSION
Cemagros vision är att vara en tillförlitlig, ansvarsfull och progressiv aktör inom gödselbranschen. Familjen och finländskhet är viktiga värderingar i företaget. Cemagros mission är att behålla företaget i finländskt ägo samt upprätthålla konkurrens i gödselbranschen genom familjeorienterad, öppen och ärlig verksamhet.

NIIRALA

Cemagro flyttar produktionen av de gödselmedel som marknadsförs i Finland till Niirala i Tohmajärvi i Finland. Byggnationen av den nya anläggningen har inletts, och produktionen för den finska marknaden kommer att gradvis flyttas till Finland under 2020.

Genom investeringen i Niirala kommer bolaget framöver att tillverka de gödselmedel som marknadsförs i Finland i hemlandet. Den nya produktionsanläggningen är belägen bredvid den internationella gränsstationen i Niirala. Anläggningen kommer att bestå av ca 1,6 hektar hall- och kontorsutrymmen. Sysselsättningen kommer att påverkas direkt och indirekt med flera tiotals årsverken. Tidigare har Cemagros gödselmedel tillverkats av dotterbolaget Baltimark Oü. Dotterbolaget fortsätter tillverka gödselmedel för de skandinaviska och baltiska marknaderna.

Investeringen leder till en effektivare logistik bl.a. genom att produkterna inte lägre fraktas till sjöss och samtidigt strävar man efter en ännu bättre kvalitetskontroll. Järnvägsspår kommer att löpa igenom hallarna, vilket innebär att alla åtgärder från mottagning av råvarorna (från tågens täckvagnar) till utskick av gödselsäckar framöver kan vidtas inomhus. Den nyaste tekniken gör också processerna mer precisa och utökar flexibiliteten. Framöver kan gödselmedel skräddarsys och vidareförädlas ännu mer precist för odlarnas olika behov.

 

”Vi är väldigt stolta över flytten av gödseltillverkningen till hemlandet. Från en finländare till en annan, det är så det ska vara.”

– Juhani Muhonen, vd, Cemagro Ab.

 

SAMARBETE

primalogo-1.jpg
valmakauppa-1.jpg
sso-1.jpg
Aurorarail-1.jpg
Keti_logo2018_png-1.png

KONTAKT OSS