Metsä NP26-2+B

Metsä NP26-2+B

Epäorgaaninen NP-lannoite

SISÄLTÖ:
Kokonaistyppi (N) 26,0 %
Ammoniumtyppi (NH₄) 13,9 %
Nitraattityppi (NO₃) 11,1 %
Kivennäishappoihin liukeneva fosfori (P) 2,0 %
Vesiliukoinen fosfori (P) 1,4%
Rikki (S) 2,1%
Boori 0,3 %
Kadmium (Cd) <0,5mg/kg ka.

Pakkauskoko 600 kg (netto)