PrevNext

HYBRIDGÖDSELMEDEL

HYBRID GÖDSELMEDEL

Hybridgödselmedel består av minst två olika typer av korn. Huvudprincipen är att berika kemiska multinäringskorn med rent ammoniumnitrat. En startgiva med rent ammoniumnitrat ger en god tillväxt. Våra hybridgödselmedel är inte s.k. mekaniska blandningar där varje näringsämne skulle finnas i separata granulat.

Kornstorleken i våra hybridgödselmedel är 2–4 mm, dvs. något mindre än i konstgödselmedel. Den mindre kornstorleken ger bättre löslighet i marken även under torrare perioder i och med att kornens relativa yta är större.

Av gödseln tar växten genast upp endast vattenlöslig fosfor. Därför är det mycket viktigt att beakta koncentrationen av vattenlöslig fosfor i gödselmedlets totalfosfor. Hybridgödselmedel har en högre koncentration av vattenlöslig fosfor än konstgödselmedel.

Hybridgödselmedel har under årens lopp vunnit skördetävlingar och prisats särskilt bl.a. för den exceptionellt effektiva lösligheten i marken. Hybridgödselmedel blir allt populärare.

Våra hybridgödselmedel innefattar även ett alternativ med selen, Agro+ 28-3-5+S+Se.

Hybridilannoite -Cemagro