HYBRIDI LANNOITTEET

HYBRIDI LANNOITTEET

Hybridilannoitteet muodostuvat vähintään kahdesta rakeesta. Pääperiaatteena on väkevöittää kemiallisia moniravinnerakeita ammoniumnitraatilla tai kalsiumammoniumnitraatilla. Ammoniumnitraatti ja kalsiumammoniumnitraatti antaa kasville tärkeän alkuunlähtösysäyksen. Hybridilannoitteet eivät ole ns. mekaanisia blendejä, joissa jokainen ravinne olisi erikseen omassa rakeessaan.

Hybridilannoitteiden raekoko on 2-4 mm, eli hieman kemiallisia lannoitteita pienempi. Pieni raekoko takaa paremman liukoisuuden myös kuivempina kausina, sillä suhteellinen rakeen pinta-ala on suurempi.

Lannoitteista kasvi saa käyttöönsä heti ainoastaan vesiliukoisen fosforin. Siksi vesiliukoisen fosforin osuus lannoitteen kokonaisfosforista on erittäin tärkeää huomioida. Hybridilannoitteissa vesiliukoisen fosforin osuus on korkeampi, kuin kemiallisissa lannoitteissa.

Hybridilannoitteet ovat vuosien saatossa voittaneet useita satokilpailuja ja saaneet kiitosta mm. erityisen hyvästä liukenevuudesta. Korkealaatuisen lannoitteen käyttäminen korostuu meillä Suomessa, lyhyen kasvukauden oloissa, missä kasvit tarvitsevat ravinteet nopeassa rytmissä kiivaaseen kasvuunsa. Hybridilannoitteiden suosio onkin ollut jatkuvassa kasvussa.

Hybridilannoitteita on saatavilla myös hivenpaketilla (+Mn+Zn+Se).

Hybridilannoite -Cemagro