Gardenia 3-6-31+S+Ca+Mg

Gardenia 3-6-31+S+Ca+Mg

EG-gödselmedel, klorfattigt, NK-gödselmedel, konstgödselmedel

INNEHÅLL:
Totalkväve (N) 3,1 %
Ammoniumkväve (NH₄) 3,1 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 5,9 %
Vattenlöslig fosfor (P) 5,6 %
Vattenlösligt kalium (K) 30,7 %
Svavel (S) 16,0 %
Klor (Cl) < 0,3 %
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)