Gardenia 15-3-16+S+Ca+Mg

Gardenia 15-3-16+S+Ca+Mg

EG-konstgödselmedel, NPK

INNEHÅLL:
Totalkväve (N) 14,8 %
Ammoniumkväve (NH₄-N) 8,2 %
Nitratkväve (NO₃-N) 6,6 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 3,0 %
Vattenlöslig fosfor (P) 2,8 %
Vattenlösligt kalium (K) 15,8 %
Kalsium (Ca) 2,1 %
Magnesium (Mg) 1,2 %
Svavel (S) 8,2 %
Klor (Cl) < 0,3 %
Kadmium (Cd) < 0,5 mg/kg

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)