Gardenia 14-0-21+S+Ca+Mg

Gardenia 14-0-21+S+Ca+Mg

EG-gödselmedel, klorfattigt, NK-gödselmedel, konstgödselmedel

INNEHÅLL:
Totalkväve (N) 13,8 %
Ammoniumkväve (NH₄) 6,9 %
Nitratkväve (NO₃) 6,9 %
Vattenlösligt kalium (K) 20,5 %
Kalcium (Ca) 2,2 %
Magnesium (Mg) 1,2 %
Svavel (S) 10,6 %
Klor (Cl) < 0,3 %
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)