Gardenia 13-4-18+S+Ca+Mg

Gardenia 13-4-18+S+Ca+Mg

EG-gödselmedel, klorfattigt, NK-gödselmedel, konstgödselmedel

INNEHÅLL:
Totalkväve (N) 12,8 %
Ammoniumkväve (NH₄) 7,4 %
Nitratkväve (NO₃) 5,4 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 3,9 %
Vattenlöslig fosfor (P) 3,7 %
Vattenlösligt kalium (K) 17,9 %
Kalcium (Ca) 1,7 %
Magnesium (Mg) 1,0 %
Svavel (S) 9,3 %
Klor (Cl) < 0,3 %
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)