Gardenia 12-5-19+S+Ca+Mg

Gardenia 12-5-19+S+Ca+Mg

EG-gödselmedel, klorfattigt, NK-gödselmedel, konstgödselmedel

INNEHÅLL:
Totalkväve (N) 11,9 %
Ammoniumkväve (NH₄) 7,2 %
Nitratkväve (NO₃) 4,6 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 5,0 %
Vattenlöslig fosfor (P) 4,7 %
Vattenlösligt kalium (K) 18,5 %
Kalcium (Ca) 1,5 %
Magnesium (Mg) 0,8 %
Svavel (S) 9,5 %
Klor (Cl) < 0,3 %
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)