Gardenia 10-2-24+S+Ca+Mg

Gardenia 10-2-24+S+Ca+Mg

EG-gödselmedel, klorfattigt, NK-gödselmedel, konstgödselmedel

INNEHÅLL:
Totalkväve (N) 10,0 %
Ammoniumkväve (NH₄) 5,5 %
Nitratkväve (NO₃) 4,5 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 2,0 %
Vattenlöslig fosfor (P) 1,9 %
Vattenlösligt kalium (K) 24,0 %
Kalcium (Ca) 1,4 %
Magnesium (Mg) 0,8 %
Svavel (S) 12,5 %
Klor (Cl) < 0,3 %
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)