AgroEko PK

AgroEko PK

PK, aska från trä och torv Kalkhaltigt, klorfattigt ekologiskt PK-gödsel med mikronäringsämnen

INNEHÅLL:

Totalfosfor (P) 1,7 %
Vattenlöslig fosfor (P) 0,015 %
Vattenlösligt kalium (K) 24,0 %
Kalcium (Ca) 11,0 %
Neutraliseringsförmåga (Ca) 28,0 %
Magnesium (Mg) 5,8 %
Svavel (S) 3,5 %
Bor (B) 0,042 %
Koppar (Cu) 0,023 %
Järn (Fe) 0,19 %
Mangan (Mn) 0,02 %
Zink (Zn) 0,022 %
Organiskt material 11,7 % av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)