Agro-UAN42

Agro-UAN42

EG-gödselmedel, flytande, urea-ammoniumnitrat

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 32,0 %, 41,6 g/100 ml
Ammoniumkväve (N-NH4) 8,0 %, 10,4g/100ml
Nitratkväve (N-NO3) 8,0 %, 10,4 g/100ml
Ureakväve (N-NH2) 16,0 %, 20,8 g/100 ml

Förpackningsstorlek: 1 000 l/1 300 kg (netto)