Agro Starttifosfori (12-23+Mg+S)

Agro Starttifosfori (12-23+Mg+S)

EG-konstgödselmedel, monoammoniumfosfat

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 12,0 %
Ammoniumkväve (NH₄-4) 12,0 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 22,5 %
Vattenlöslig fosfor (P) 21,6 %
Magnesium (Mg) 1,8 %
Svavel (S) 1,0 %
Kadmium (CD) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek: 600 kg (netto), säck 25 kg, pall 1 000 kg