Agro+ NS38-K1-8+Se

Agro+ NS38-K1-8+Se

Avbrytas.

NK-gödsel

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 37,5 %
Ammoniumkväve (NH₄-N) 6,4 %
Ureakväve (NH₂-N) 31,1 %
Vattenlösligt kalium (K) 1,0 %
Svavel (S) 7,5 %
Selen (Se) 0,0015 %

Förpackningsstorlek 500 kg (netto)