Agro N21-S24

Agro N21-S24

Avbrytas.

EG-konstgödselmedel, ammoniumsulfat

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 21,0 %
Ammoniumkväve (NH₄) 21,0 %
Svavel (S) 24,0 %

Förpackningsstorlek 500 kg (netto)