Agro CAN27+Mn+Zn+Se

Agro CAN27+Mn+Zn+Se

EG-konstgödselmedel, kalciumammoniumnitrat, konstgödselmedel

INNEHÅLL:
Totalkväve (N) 27,0 %
Ammoniumkväve (NH₄-N) 13,5 %
Nitratkväve (NO₃-N) 13,5 %
Neutraliseringsförmåg (Ca) 4,0 %
Magnesium (Mg) 2,5 %
Mangan (Mn) 0,013 %
Zink (Zn) 0,012%
Selen (Se) 0,0015%

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)