Agro CAN27(+Ca)

Agro CAN27(+Ca)

Avbrytas.

EG-konstgödselmedel, kalciumammoniumnitrat

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 27,0 %
Ammoniumkväve (NH₄-N) 13,5 %
Nitratkväve (NO₃-N) 13,5 %
Neutraliseringsförmåga (Ca) 8,0 %

Förpackningsstorlek 500 kg (netto)