Agro CAN27+4S (+Mg+Ca)

Agro CAN27+4S (+Mg+Ca)

EG-konstgödselmedel, kalciumammoniumnitrat

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 26,9 %
Ammoniumkväve (NH₄-N) 13,5 %
Nitratkväve (NO₃-N) 13,4 %
Neutraliseringsförmåga (Ca) 5,3 %
Magnesium (Mg) 1,2 %
Svavel (S) 3,5 %

Förpackningsstorlek 500 kg (netto)