Agro CAN27

Agro CAN27

EG-konstgödselmedel, kalciumammoniumnitrat

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 27,0 %
Ammoniumkväve (NH₄-N) 13,5 %
Nitratkväve (NO₃-N) 13,5 %
Neutraliseringsförmåga (Ca) 4,0 %
Magnesium (Mg) 2,5 %

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)