Agro+ 28-3-5+S+Se

Agro+ 28-3-5+S+Se

Epäorgaaninen NPK-lannoite

SISÄLTÖ:
Kokonaistyppi (N) 27,5%
Ammoniumtyppi (NH₄) 14,6%
Nitraattityppi (NO₃) 12,8%
Kivennäishappoihin liukeneva fosfori (P) 2,5%
Vesiliukoinen fosfori (P) 2,0%
Vesiliukoinen kalium (K) 4,5%
Rikki (S) 2,0%
Seleeni (Se) 0,0015%

Pakkauskoko 500 kg (netto)