Agro 28-1,3-2,5+S

Agro 28-1,3-2,5+S

Oorganiskt NPK-gödsel

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 27,5 %
Ammoniumkväve (NH₄) 14,8 %
Nitratkväve (NO₃) 12,9 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 1,3 %
Vattenlöslig fosfor (P) 1,0 %
Vattenlösligt kalium (K) 2,5 %
Svavel (S) 2,0 %
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)