Agro 28-1,3-2,5+S

Agro 28-1,3-2,5+S

Epäorgaaninen NPK-lannoite

SISÄLTÖ:
Kokonaistyppi (N) 27,7 %
Ammoniumtyppi (NH₄) 14,8 %
Nitraattityppi (NO₃) 12,9 %
Kivennäishappoihin liukeneva fosfori (P) 1,3 %
Vesiliukoinen fosfori (P) 1,0 %
Vesiliukoinen kalium (K) 2,5 %
Rikki (S) 2,0 %
Kadmium (Cd) <0,5mg/kg ka.

Pakkauskoko 600 kg (netto)