Agro 28-3-5+S (+Mn+Zn+Se)

Agro 28-3-5+S (+Mn+Zn+Se)

EG-hybridgödselmedel, NPK

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 27,5 %
Ammoniumkväve (NH₄) 14,6
Nitratkväve (NO₃) 12,8 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 2,5 %
Vattenlöslig fosfor (P) 2,0 %
Vattenlösligt kalium (K) 4,5 %
Svavel (S) 2,0 %
Mangan (Mn) 0,013 %
Zink (Zn) 0,012 %
Selen (Se) 0,0015 %
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)