Agro 28-2-4+S

Agro 28-2-4+S

Avbrytas.

EG-hybridgödselmedel, NPK

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 28,0 %
Ammoniumkväve (NH₄) 15,4 %
Nitratkväve (NO₃) 12,6 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 1,9 %
Vattenlöslig fosfor (P) 1,5 %
Vattenlösligt kalium (K) 3,9 %
Svavel (S) 2,9 %
Kadmium (Cd) < 0,2mg/kg

Förpackningsstorlek 500 kg (netto)