Agro 27-3-5+S

Agro 27-3-5+S

EG-konstgödselmedel, NPK

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 27,0 %
Ammoniumkväve (NH₄-N) 15,0 %
Nitratkväve (NO₃-N) 12,0 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 2,6 %
Vattenlöslig fosfor (P) 1,6 %
Vattenlösligt kalium (K) 5,0 %
Svavel (S) 2,6 %
Kadmium (Cd) < 0,02mg/kg

Förpackningsstorlek 500 kg (netto)