Agro 27-0-11

Hybridilannoite  -Cemagro

Agro 27-0-11

Avbrytas.

EG-hybridgödsel, NK-gödsel

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 27
Ammoniumkväve (NH₄-N) 13,9 %
Nitratkväve (NO₃-N) 13,1
Vattenlösligt kalium (K) 11,0 %
Kadmium (Cd) < 0,2mg/kg

Förpackningsstorlek 500 kg (netto)