Agro+ 26-0-10+S+Se

Agro+ 26-0-10+S+Se

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 26,0 %
Ammoniumkväve (NH₄-H) 14,1 %
Nitratkväve (NO₃-N) 11,9 %
Vattenlösligt kalium (K) 10,0 %
Svavel (S) 2,7 %
Selen (Se) 0,0015 %

Förpackningsstorlek 500 kg (netto)