Agro 26-0-10+S

Agro 26-0-10+S

EG-hybridgödsel, NPK-gödsel

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 26,2 %
Ammoniumkväve (NH₄-H) 13,7 %
Nitratkväve (NO₃-N) 12,5
Vattenlösligt kalium (K) 10,0 %
Svavel (S) 2,0
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)