Agro 25-0-7

Agro 25-0-7

EG-hybridgödselmedel, NPK

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 24,8 %
Ammoniumkväve (NH₄-N) 12,4 %
Nitratkväve (NO₃-N) 12,4 %
Vattenlösligt kalium (K) 6,7 %
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)