Agro 23-2,5-9+S

Agro 23-2,5-9+S

Avbrytas.

EG-hybridgödselmedel, NPK

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 23,0 %
Ammoniumkväve (NH₄) 13,0 %
Nitratkväve (NO₃) 10,0 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 2,5 %
Vattenlöslig fosfor (P) 1,9 %
Vattenlösligt kalium (K) 9,0 %
Svavel (S) 2,0 %
Kadmium (Cd) < 0,2 %

Förpackningsstorlek 500 kg (netto)