Agro 23-0-12 (+Mn+Zn+Se)

Agro 23-0-12 (+Mn+Zn+Se)

Avbrytas.

EG-hybridgödsel, NPK-gödsel

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 23,0 %
Ammoniumkväve (NH₄) 11,5 %
Nitratkväve (NO₃) 11,5 %
Vattenlösligt kalium (K) 11,5 %
Mangan (Mn) 0,013 %
Zink (Zn) 0,012 %
Selen (Se) 0,0015 %
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)