Agro 23-4-8+S

Agro 23-4-8+S

EG-hybridgödselmedel, NPK

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 22,7 %
Ammoniumkväve 12,9 %
Nitratkväve 10,2 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 3,7 %
Vattenlöslig fosfor (P) 2,8 %
Vattenlösligt kalium (K) 8,0 %
Svavel (S) 2,0 %
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)