Agro 22-7-0+S

Agro 22-7-0+S

EG-konstgödsel, NPK-gödsel

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 22,0 %
Ammoniumkväve (NH₄) 15,6 %
Nitratkväve (NO₃) 6,4 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 7,0 %
Vattenlöslig fosfor (P) 4,7 %
Svavel (S) 7,0 %
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)