Agro 21-3-9,5+S

Agro 21-3-9,5+S

EG-konstgödselmedel, NPK

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 21,0 %
Ammoniumkväve (NH₄-N) 11,8 %
Nitratkväve (NO₃-N) 9,2 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 2,7 %
Vattenlöslig fosfor (P) 1,8 %
Vattenlösligt kalium (K) 9,5 %
Svavel (S) 3,0 %
Kadmium (Cd) < 0,02mg/kg