Agro 21-3-11+S

Hybridilannoite  -Cemagro

Agro 21-3-11+S

Avbrytas.

EG-hybridgödsel, oorganiskt NPK-gödsel

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 21,4 %
Ammoniumkväve (NH₄) 12,2
Nitratkväve (NO₃) 9,2
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 2,8 %
Vattenlöslig fosfor (P) 2,2 %
Vattenlösligt kalium (K) 11,0 %
Svavel (S) 2,0 %
Kadmium (Cd) < 0,2mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 500 kg (netto)