Agro 21-3-10+S

Agro 21-3-10+S

Avbrytas

EG-konstgödsel, NPK-gödsel

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 21,0 %
Ammoniumkväve (NH₄) 11,8 %
Nitratkväve (NO₃) 9,2 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 2,9 %
Vattenlöslig fosfor (P) 1,8 %
Vattenlösligt kalium (K) 9,5 %
Svavel (S) 3,0 %
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)