Agro 21-0-18+S

Agro+ 21-0-18+S

EG-konstgödsel, urea-ammoniumsulfat

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 21,0 %
Ammoniumkväve (NH₄-N) 10,5 %
Nitratkväve (NO₃-N) 10,5 %
Vattenlösligt kalium (K) 17,5 %
Svavel (S) 1,0 %
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)