Agro 21-0-17,5

Agro 21-0-17,5

EG-konstgödsel, NPK-gödsel

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 21,0 %
Ammoniumkväve (NH₄-N) 10,5 %
Nitratkväve (NO₃-N) 10,5 %
Vattenlösligt kalium (K) 17,5 %
Kadmium (Cd) < 0,2mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 500 kg (netto)