Agro 21-0-18 (+Mn+Zn+Se)

Agro 21-0-18 (+Mn+Zn+Se)

EG-konstgödsel, urea-ammoniumsulfat

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 21,0 %
Ammoniumkväve (NH₄-N) 10,5 %
Nitratkväve (NO₃-N) 10,5 %
Vattenlösligt kalium (K) 17,5 %
Mangan (Mn) 0,013 %
Zink (Zn) 0,012 %
Selen (Se) 0,0015%
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)