Agro 20-4-10+S_2022

Kemiallinen lannoite - Cemagro

Agro 20-4-10+S_2022

EY-lannoite

SISÄLTÖ:
Kokonaistyppi (N) 20,0 %
Ammoniumtyppi (NH₄-N) 11,6 %
Nitraattityppi (NO₃-N) 8,4 %
Kivennäishappoihin liukeneva fosfori (P) 4,0 %
Vesiliukoinen fosfori (P) 3,0 %
Vesiliukoinen kalium (K) 10,4 %
Rikki (S) 2,0 %
Kadmium (Cd) <0,5mg/kg ka.

Pakkauskoko 600 kg (netto)