Agro 18-3-15+S+Mg

Agro 18-3-15+S+Mg

EG-konstgödselmedel, NPK

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 18,4 %
Ammoniumkväve (NH₄-N) 10,7 %
Nitratkväve (NO₃-N) 7,7 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 2,9 %
Vattenlöslig fosfor (P) 2,0 %
Vattenlösligt kalium (K) 15,4 %
Svavel (S) 2,2 %
Magnesium (Mg) 1,2
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)