Agro 16-7-13

Agro 16-7-13

EG-konstgödselmedel

INNEHÅLL:

Totalkväve (N) 16,4 %
Ammoniumkväve (NH₄-N) 8,8 %
Nitratkväve (NO₃-N) 7,6 %
Fosfor löslig i mineralsyror (P) 7,4 %
Vattenlöslig fosfor (P) 5,7 %
Vattenlösligt kalium (K) 13,4 %
Kadmium (Cd) < 0,5mg/kg av torrsubstansen

Förpackningsstorlek 600 kg (netto)